Współpraca ze środowiskiem lokalnym

Współpraca ze środowiskiem lokalnym może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań. W zależności od charakteru owych zadań współpraca może przybierać rozmaite formy. Ogromne szanse dla rozwoju tkwią w doborze przygotowanej i zorganizowanej promocji placówki. To nie tylko możliwość pełniejszego zaistnienia w środowisku lokalnym. To także okazja do uatrakcyjnienia edukacji i wychowania naszych dzieci oraz wciągania całej społeczności do działań na rzecz przedszkola, a to powinno być celem działania wszystkich.

CELE GŁÓWNE:
1.Integracja przedszkola ze środowiskiem lokalnym.
2.Promowanie osiągnięć przedszkola, jej uczniów i nauczycieli.
3.Pozyskiwanie środków finansowych.
5.Podejmowanie działań służących integracji grona pedagogicznego, dzieci i rodziców.
6.Włączanie rodziców w życie przedszkola.
7.Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka jako członka społeczności lokalnej i regionalnej.

Celem współpracy ze środowiskiem lokalnym jest kształcenie w dzieciach:
a) chęci poznania świata,
b) umiejętności komunikowania się z innymi,
c) szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,
d) umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym.

Poniżej zamieszczone zostały instytucje, z którymi planujemy współpracę w roku szkolnym 2013/2014.

L.p Nazwa instytucji Uwagi
1. Komenda Policji Szczegółowy Plan Współpracy w Załączeniu
2. Państwowa Straż Pożarna Szczegółowy Plan Współpracy w Załączeniu
3. Szkoła Podstawowa Nr 98 (ul. Grottgera 22) i Nr 272 (ul. Piaseczyńska 114/116) Szczegółowy Plan Współpracy w Załączeniu
4. Przedszkole Nr 325 - ul. Kaspijska 5 Szczegółowy Plan Współpracy w Załączeniu
5. Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr LIV - ul. Ludowa 4 Szczegółowy Plan Współpracy w Załączeniu
6. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 8 w Warszawie Szczegółowy Plan Współpracy w Załączeniu
7. Ośrodek Diagnostyczno - Terapeutyczny "Promyk" - ul. Odolańska 16 Szczegółowy Plan Współpracy w Załączeniu
8. Młodzieżowy Dom Kultury - ul. Puławska 97 Udział w akcjach charytatywnych
9. Kurator Sądu Rodzinnego Szczegółowy Plan Współpracy w Załączeniu
10. Warszawskie przedszkola i szkoły podstawowe Udział w organizowanych konkursach i przeglądach artystycznych
11. Teatr "Guliwer" Udział w spektaklach teatralnych
12. WCIES Udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach
13. Fundacje i Stowarzyszenia Udział w akcjach charytatywnych
ZałącznikRozmiar
PLAN_WSPÓŁPRACY_Z_KOMENDĄ_POLICJI__W_WARSZAWIE.pdf139.62 KB
PLAN_WSPÓŁPRACY_Z_PAŃSTWOWĄ_STRAŻĄ_POŻARNĄ_W_WARSZAWIE.pdf145.35 KB
PLAN_WSPÓŁPRACY_ZE_SZKOŁĄ_PODSTAWOWĄ_NR_272_i_NR_98_W_WARSZAWIE.pdf141.31 KB
PLAN_WSPÓŁPRACY_Z_PRZEDSZKOLEM_NR_325_W_WARSZAWIE.pdf148.41 KB
PLAN_WSPÓŁPRACY_Z_BIBLIOTEKĄ_NR_LIV.pdf145.8 KB
PLAN_WSPÓŁPRACY_Z_PORADNIĄ_PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ.pdf216.27 KB
PLAN_WSPÓŁPRACY_Z_OŚRODKIEM_DIAGNOSTYCZNO-TERAPEUTYCZNYM.pdf138.37 KB
PLAN_WSPÓŁPRACY_Z_MDK.pdf143.34 KB
PLAN_WSPÓŁPRACY_Z_KURATORAMI_SĄDU_RODZINNEGO_W_WARSZAWIE.pdf145.78 KB
PLAN_WSPÓŁPRACY_Z_POZOSTAŁYMI_INSTYTUCJAMI.pdf147.85 KB